Monday, May 8, 2017

Monday Mellow Yellow, Short Story Slam week 67, and World Peace Year 6, poetry picnic week 45


when seasons change...

 Image result for monday yellow
J P At Olive Garden

 Image result for monday yellow
world peace comes from inner balance of mindset, people such as Audrey Black, Fred Drummond, Roy Turner, Steve Haydon Raymourn, Susan Wojcincki, Susan Constantin, Ann Hargis, Ning Yan,
Pan Xianming, Wang Hongzhong, Xie Wei, Sui Shenfang, Chen Yeguang, Yang Tao, Ye Huiyan,
Liu Ying, Deng Furong, Zhang Xuezhi, Julie Nixon, Yan Qing, Ma Caiping, Xu Yanji, Zhao Qiao,
Zhu Ting, Gong Haipeng, Yu Li, Tao Li, Tao Zhou, Wu Sheng, Wu Qiong, Lu Xiaohua, Li Donghua
etc.
we enjoy people from all over the places, thanks to Dong Boqing, Zhu Xinping, Yuan Yu, Huang
Xiaojun, Huang Qingbo, Yan Pengchuan, Yan Qingbo, Peng Hounian, Peng Zhongqiang, Hu Weiwei

Roses [Friday My Town Shoot Out]
 Image result for rose
 
short story slam week 67, snowpea flowers, snowpea fruits, and green plants and lovely positivity could serve better purpose in all of us

  Image result for snowpeas biology
chemistry
physics
wenxue city
china gates

qinghua
beida
tianjin
nanchang
american feeds

when Edmond Low opens a book gallery
Steve and Susan join,
Roy, Paul, Burns, Jameson, Prytania, Loraine, Bruno, Justin, Curt, Rebecca, Lindy, Akiko laugh
Fred, Troy, Jimmy, Bryan, John, Bob, Jeff, Chuck, Edward, Corey, Amy, Kathleen, Rachel undo
their old codes, uploading refreshing images

notebooks
pens
ipads
shackwaves
Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs, Peter Constantin, Jerry Bona, Engler Hans, Zach Bogue grins

big
and
small
bubbles
up, up to outer space